Brněnské kolobkové gang

Vítejte na webu BKG – koloběžkové skupinky, která vznikla kdysi z recese u piva. Nyní jsme však součástí nejen Českého svazu koloběhu, ale účastníme se závodů po celé České republice.

Na tomto webu naleznete naše úspěchy, nejaktivnější členy, plánované závody a vyjížďky.

Kde jsme nejvíce aktivní? Přeci okolo Brna!

Jezdíme na koloběžkách téměř všech značek od nejmenších K-Biků pro 2×28″ závodní speciály.

Členská základna čítá 40 až 100 jezdců (část závodí, někteří jezdí pouze na výlety, ale téměř všichni jezdíme na pivo).

Jak mám chápat význam názvu BKG? První dvě slova názvu jste jistě pochopili z informací výše. Původ slova “gang”: Odvozeno z anglického gang téhož významu. Slovo ve staré angličtině označovalo chůzi, pochůzku, cestu; bylo odvozeno z protogermánského kořene *gangaz, to pak z protoindoevropského *ǵʰengʰ — „kráčet“. V polovině 14. století označovalo „soubor pomůcek, přenášených za určitým účelem“. Od 20. let 17. století se význam posunul na označení spolku dělníků, v následujícím desetiletí pak na libovolnou skupinu osob pracujících společně resp. kriminální bandu, s pejorativním podtónem. K roku 1855 je doloženo použití ve významu „skupina hochů, konajících kriminální činnost ve městě“ a k roku 1724 v americké angličtině označení otroků na plantážích. Původní význam kořenu, spojený s chůzí, se zachoval ve slovech gangway, gangplank.[1] Zdroj: https://cs.wiktionary.org/wiki/gang