Brněnské kolobkové gang

Vítejte na webu BKG – koloběžkové skupinky, která vznikla kdysi z recese u piva a k dnešku je oficiálním členem Českého svazu koloběhu.

Tento informační web slouží členům BKG i široké veřejnosti. Jsme otevřeni všem nováčkům, kteří s námi chtějí vyjet nebo začít závodit.

Lokace: Brno, Jižní Morava

Na čem jezdíme: No přece na koloběžkách!

Členská základna: cca. 40-200 lidí (tak 40 aktivních, zbytek fandí nebo jinak podporuje)

Jak mám chápat význam názvu BKG? První dvě slova názvu jste jistě pochopili z informací výše. Původ slova “gang”: Odvozeno z anglického gang téhož významu. Slovo ve staré angličtině označovalo chůzi, pochůzku, cestu; bylo odvozeno z protogermánského kořene *gangaz, to pak z protoindoevropského *ǵʰengʰ — „kráčet“. V polovině 14. století označovalo „soubor pomůcek, přenášených za určitým účelem“. Od 20. let 17. století se význam posunul na označení spolku dělníků, v následujícím desetiletí pak na libovolnou skupinu osob pracujících společně resp. kriminální bandu, s pejorativním podtónem. K roku 1855 je doloženo použití ve významu „skupina hochů, konajících kriminální činnost ve městě“ a k roku 1724 v americké angličtině označení otroků na plantážích. Původní význam kořenu, spojený s chůzí, se zachoval ve slovech gangway, gangplank.[1] Zdroj: https://cs.wiktionary.org/wiki/gang